Modelljärnvägar – olika varianter

Vill man skapa sig egna världar att sjunka in i är olika typer av modelljärnvägar ett alldeles utmärkt sätt att göra detta på, vare sig man är barn eller vuxen. Modelljärnvägar är något man dessutom kan ägna sig åt långt upp i åldern. Det som är roligt med just modelljärnvägar är möjligheterna i princip är obegränsade.Det finns många exempel på modelljärnvägar som är riktigt stora. En av dessa, vilken också sägs vara världens största modelljärnväg, går att hitta på Miniatur Wonderland i Hamburg. Denna modelljärnväg har 9 km spår och upptar en yta på hela 900 kvadratmeter. Här kör 800 tåg samtidigt som här också finns 200 000 olika modellfigurer.En annan sak som är roligt med modelljärnvägar är ju också att det som bekant finns en rad olika typer, som till exempel BRIO-modelljärnvägen, Lego-modelljärnvägar och så givetvis den klassiska Märklin-banan.BRIO-järnvägen är troligtvis den första modelljärnväg som många kommer i kontakt med. Trots den tämligen enkla konstruktionen med rälsbitar i trä är ändå möjligheterna stora att bygga helt unika träjärnvägar.Även Lego har flera olika typer av modelljärnväg. Det roliga med att bygga en modelljärnväg i just Lego är att man även kan integrera andra Legobyggnader och konstruktioner, vilket ger möjligheten att bygga upp hela städer, något som kan vara mycket stimulerande.Den kanske allra mest kända tillverkaren av modelljärnvägar är troligtvis tyska Märklin. Många är det nog, framför allt ur de äldre generationerna, som ägt någon form av Märklin-modeller. Det roliga med just Märklin är att det går att få modeller som är baserade på olika länder. Till exempel så finns en rad olika SJ-lok med tillhörande vagnar.