Träleksaker – bra och säkra för ditt barn

Vad är en bra leksak? Ja, det är den ständigt återkommande frågan när vi ska köpa nya leksaker till barnen. Dels ska förstås barnet tycka om den, dels ska den vara bra för barnets utveckling. Men det finns även en till väsentlig sak att hänsyn till.

 • Har leksaken eller förpackningen en CE-märkning?
 • Leksaken ska vara utformad så att den inte kan orsaka fysiska skador. T ex så att ett litet barn inte ska kunna få något som fastnar i halsen och kväver det. Den får inte heller innehålla något som riskerar hälsan om det äts eller dricks eller kommer i kontakt med hud, ögon eller slemhinnor.
 • Leksaken ska uppfylla hygienkrav för att undvika risk för sjukdom och smitta.
 • Leksaker för barn under tre år får inte innehålla glas eller porslin som går att komma åt.
 • Leksaker som avger höga ljud ska ha tydlig varningstext om risk för hörselskador. Gränsvärden för impulsljud är 125 dB för knallpulverpistoler och 115 dB för övriga leksaker.
 • Leksaker med värmekällor ska vara tillverkade så att de ytor som kan kommas åt inte kan ge brännskador vid beröring. De får inte heller utgöra en risk för brandfara i barnets omgivning.
 • Elektriska leksaker får inte drivas med en spänning som överstiger 24 volt.
 • Leksaker får inte ha någon form av radioaktiva element eller andra ämnen som kan utgöra en fara för barnets hälsa.

Oj, det här blev komplicerat. Hur ska jag kunna komma ihåg allt det här?

Det behöver du inte. Det finns ett enkelt svar – träleksaker.Träleksaker har använts av barn i tusentals år och har uppfyllt dessa krav redan långt innan någon ens kom på att skapa lagar och regelverk.

Träleksaker

 • Har inga vassa hörn eller spetsar
 • Har inga delar som går att ta lös och svälja
 • Är robusta och tåliga. Det är inte ovanligt att de ärvs gång på gång från generation till generation.
 • Har trä som byggmaterial, ett material som för barnet känns varmt att ta i och sitta på.
 • Har inga giftiga konstmaterial, trä är både naturligt och ekologiskt.
 • Är tysta. Många föräldrar lever idag bland berg av tutande och blinkande plastleksaker, Träleksaker har tre ljud: av hjul som rullar, barn som säger “Brrrooom!” eller tystnad.